Ortodoncija

Ortodoncija predstavlja granu stomatologije koja se isključivo bavi malokluzijama tj. nepravilnim zagrižajima. Ove nepravilnosti mogu biti delo lošeg položaja zuba i/ili loših međuviličnih odnosa. Sama reč “ortodoncija” nastala je od grčkih reči orthos, što u prevodu znači prav ili savršen, i odous, što u prevodu označava zub. Ortodoncija se uglavnom bavi ispravljanjem malokluzija kao i uticajem na rast i razvoj vilica u cilju sprečavanja nastanka ovih malokluzija

Mobilni ortodontski aparati

Mobilni ili pokretni pločasti ortodontski aparati predstavljaju najčeši vid ortodontskih pomagala kod pacijenata. Ovi aparati su u velikom procentu efikasni za ispravljanje gotovo svih vrsta malokluzija dok je postupak njihove izrade relativno jednostavan i ne predstavlja veliko opterećenje za pacijenta. Kako su pacijenti, kojima se rade ovakve vrste aparata, upravo deca, ova činjenica veoma je značajna jer se time sprečava odbojnost deteta prema ovim aparatima. Treba naglasiti da je, ne samo proces izrade već i samo nošenje ovih proteza apsolutno bezbolno. U suprotnom, ukoliko se pri nošenju aparata dete požali na bol to je znak da je pritisak aktivnih elemenata na zube preveliki.

Fiksni ortodontski aparati

Fiksni ortodonstki aparati se, kao što im i samo ime kaže, postavljaju na zube na taj način da ih može postaviti i ukloniti samo terapeut. Pričvršćavanje se obično izvodi putem posebnih delova tj. preko atečmena i bravica.

lr221Terapija fiksnim ortodonstkim aparatima je individualna i može trajati od 6 meseci pa do nekoliko godina. Međutim, ortodontska terapija ne završava se skidanjem fiksnog aparata. Ona se može smatrati završenom samo ako i posle prestanka nošenja aparata novi položaj zuba ostane nepromenjen. Naime, iz iskustva je poznato da pomereni zubi, po prestanku nošenja aparata, imaju tendenciju da se vrate u svoj prvobitan položaj. Kako bi se ova pojava sprečila, posle skidanja fiksnih ortodontskih aparata postavljaju se tzv. retencioni aparati. Oni takođe mogu biti fiksni mada su češće mobilni i po svom obliku liče na pokretne pločaste aparate (proteze za djecu). Dužina nošenja ovih proteza zavisi pre svega od malokluzije koja je bila lečena.

InMan ortodontski aparat

el04

U situacijama kada je potrebno ispraviti male nepravilnosti pojedinih ili većeg broja zuba, onda je indikovana terapija Inmanovim aparatom. Naime, ovim mobilnim aparatom moguće je ispraviti rotacije pojedinih zuba, blage teskobe ili rastresitosti kao i druge male nepravilnosti. Za razliku od fiksnih aparata, InMan aparat je mobilan tj. pacijenti mogu da ga skidaju. Ovo ga čini prihvatljivijim za pacijente. Period terapije ovim aparatom zavisi od nepravilnosti koje se ispravljaju, kao i od želje pacijenta da nosi aparat.

 

Invisalign folije

el05Invisalign ortodontske folije koriste se takođe za ispravljanje manjih nepravilnosti. Velika prednost ovih folija ogleda se u njihovoj maloj vidljivosti. Naime, kako se folije izrađuju od providnih folija, to su skoro neprimetne posmatračima. Kao i InMan retencioni aparat i Invisalign folije pacijent može sam skidati i postavljati. Preporučuju se svim pacijentima koji zbog posla kojima se bave ne dozvoljava da nose vidljive ortodonstke aparate.