Oralni aparati protiv hrkanja

Šta je Opstruktivna noćna apnea (ONA)?

rf1

Obstruktivna noćna apnea (ONA) najčešći je tip noćne apnee i izazvan je obstrukcijom gornjih disajnih puteva. Karakteriše se čestim pauzama u disanju tokom sna, što dovodi do smanjenja nivoa kiseonika u krvi. Ove pauze u disanju, označene kao apnee (što u prevodu znači “bez daha”), obično traju od 20 do 40 sekundi.

Individua sa ONA najčešće nije svesna postojanja ovog problema, čak i nakon buđenja. Najčešće se prepoznaje od strane drugih koji zapažaju pauze u disanju. Pored ovoga, ONA je često praćenja pojavom hrkanja.Zašto nastaje ONA?

Kako je zid grla sačinjen od mekih tkiva koja mogu da kolabiraju, a tonus mišića se smanjuje tokom sna, to dolazi do laganog zatvaranja disajnih puteva, što dovodi do otežanog disanja. Iako se smatra da je lakši oblik ONAe normalan pratilac sna, većina ljudi doživi epizode ONAe nekada u svom životu dok samo mali procenat ima hroničan oblik ONAe.

Koji su simptomi ONAe?

Najčešći simptomi ONAe uključuju: neobjašnjivu pospanost, nemiran san i glasno hrkanje (sa periodima tišine praćenim jakim udasima). Ređi simptomi obuhvataju: jutarnju glavobolju, nesanicu, poteškoće u koncentrisanju, promene raspoloženja, napetost, depresiju, zaboravnost, povećan ritam srca i/ili krvni pritisak, smanjena seksualna želja, gorušica i noćno preznojavanje.


night-shift-sleep-positioner

Merenje noćne apnee

MojStomatolog Vam omogućava da odredite da li i u kojem stepenu imate noćnu apneu. To postižemo upotrebom aparata NightShift. Ovaj aparat nosi se oko vrata za vreme spavanja. Nakon toga, očitavaju se rezultati koji daju jeasnu sliku stanja tj. omogućavaju postavljanja dijagnoze slabe, umerene ili ozbiljne noćne apnee. Nakon toga vrši se plan terapije i izbor adekvatnog aparata.

Terapija

Postoji nekoliko načina u terapiji ONAe koja zavisi od stepena apnee kao i osnovnog uzroka. Najčešće primenjivana je primena pozitivnog vazdušnog pritiska, gde se, putem aparata, kontinuirano vrši protok vazduha preko maske koja pokriva nos i/ili usta.

Drugi tip terapije, koja je moguća u ordinaciji MojStomatolog, je terapija oralnim apartima. Ovi aparati su slični štitnicima za zube koje nose sportisti. Njihova uloga je da drže donju vilicu u blago izbačenom položaju. Ovakav položaj omogućava jeziku da se pomeri napred. Na taj način se oslobađaju disajni putevi.

ApneaGuard

Šta je ApneaGuard?

ApneaGuard je privremeni aparat koji se koristi u terapiji ONAe. Ovaj aparat je privremen i služi za upotrebu do izrade individualnog. Veoma laka upotreba i primena čini ovaj aparat veoma popularnim. Terapija ovim aparatom se vrši probno u periodu od 30 dana. Nakon toga se preporučuje izrada individualnog aparata, koji može služiti doživotno.

Prvih 7 dana terapije je veoma bitno u procesu prilagođavanja. U ovom periodu pacijenti se prate svakodnevno i, ukoliko je potrebno, vrše se blage korekcije u terapiji.

Šta su individualni aparati?

Kada je pacijent zadovoljan uspehom privremenog aparata, prilazi se izradi individualnog aparata. Ovaj aparat izrađuje se u specijalizovanoj laboratoriji u Italiji i izrađuje se od akrilatnog materijala. Za njenu izradu čeka se oko nedelju dana.