Endodoncija

Lečenje karijesa i njegovih komplikacije čine jednu od najčešćih intervencija koju stomatolog obavlja u svojoj praksi. Karijes, ukoliko se ne leči na vreme, zahvata dublje slojeve gleđi i dentina, da bi na kraju zahvatio i samu pulpu zuba. Ovaj stadijum (kada je zahvaćena pulpa zuba) označava se kao pulpit(is) i ukoliko se ne leči na vreme, dolazi do odumiranja pulpe (gangrena zuba) i širenja infektivnog procesa van zuba. Tada nastaje zapaljenje tkiva oko vrha korena zuba, koje se označava kao parodontit(is).

    Pulpit predstavlja zapaljenje živca tj. pulpe zuba. Iako postoje nekoliko oblika ovog oboljenja, pulpiti se karakterišu bolom, koji nastaje spontano i pojačava se na tople ili hladne nadražaje. Kao prvu pomoć pacijentu savjetuje se uzimanje analgetika, dok je za definitivno rešenje neophodno lečenje zuba. U tom postpuku najveća pažnja posvećuje se pravilnom određivanju dužine kanala zuba. Ukoliko se kanal odredi kraćim nego što jeste doći će do nedovoljnog punjenja, a ukoliko se kanal odredi dužim, doći će do previše punjenog kanala. Upravo zbog toga se u ordinaciji MojStomatolog koristi aparat za precizno merenje dužine kanala najnovije generacije (IPex) koji predstavlja garanciju dobrog lečenja i punjenja kanala korena. Pored savremene aparature u ordinaciji koristimo i najkvalitetnije materijale za punjenje kanala korena (AH Plus).

    Gangrena zuba predstavlja stadijum infekcije kada dolazi do gubitka vitaliteta u pulpi zuba. Usled toga dolazi do nekrotičnog raspadanja tkiva pulpe. Bakterije koje su izazvale infekciju sada se nalaze u čitavoj pulpi i ulaze u zidove oko pulpe zida. Upravo zbog toga neophodno je lečenje ovih zuba tj. njegovih kanala, kako bi se uklonile sve bakterije iz zidova pulpe. Gangrenozna pulpa predstavlja konstantan izvor bakterija koje prelaze u parodoncijum i izazivaju parodontitis tj. zapaljenje tkiva oko vrha korena zuba. Ukoliko se ovo stanje ne leči, dolazi do razvijanja procesa i nastanka apscesa na zubu. Kao i kod pulpita, pacijentu se za prvu pomoć savetuju analgetici, dok je za definitivno rešenje neophodna poseta stomatologu. U tom postpuku najveća pažnja posvećuje se pravilnom određivanju dužine kanala zuba. Ukoliko se kanal odredi kraćim nego što jeste doći će do nedovoljnog punjenja, a ukoliko se kanal odredi dužim, doći će do previše punjenog kanala. Upravo zbog toga se u ordinaciji MojStomatolog koristi aparat za precizno merenje dužine kanala najnovije generacije (IPex) koji predstavlja garanciju dobrog lečenja i punjenja kanala korena. U prvoj poseti uzima se bris kanala korena koji se šalje za bakteriološku analizu. Na osnovu dobijenih rezultata primenjuje se odgovarajuća terapija. Ovime se osigurava potpuna eliminacija bakterija iz kanala korena, što je preduslov za uspešno lečenje. Pored savremene aparature u ordinaciji koristimo i najkvalitetnije materijale za punjenje kanala korena (AH Plus).

    Pod ovim pojmom podrazumevaju se oboljenja tkiva oko korena zuba. Ova oboljenja mogu nastati pod dejstvom infekcije, traume ili nekih hemijskih uzroka. Infketivni uzrok najčešće predstavlja već inficirana pulpa zuba. Kao takva, ona predstavlja stalni izvor mikro-organizama i toksina koji izazivaju parodontontite. Od simptoma koji se javljaju kod ovih oboljenja, pre svega javlja se bol na pritisak. Infekcija koja se nalazi oko korena zuba dovodi do povećanja zapremine, što dovodi do malog izdizanja zuba. Zagrizom na takav zub povećava se pritisak u zapaljenjom prostoru pa dolazi do stvaranja bola. Terapija ovih oboljenja svodi se na uklanjanje uzroka infekcije tj. uklanjanje pulpe i lečenja kanala korena. U tom postpuku najveća pažnja posvećuje se pravilnom određivanju dužine kanala zuba. Ukoliko se kanal odredi kraćim nego što jeste doći će do nedovoljnog punjenja, a ukoliko se kanal odredi dužim, doći će do previše punjenog kanala. Upravo zbog toga se u ordinaciji MojStomatolog koristi aparat za precizno merenje dužine kanala najnovije generacije (IPex) koji predstavlja garanciju dobrog lečenja i punjenja kanala korena. Kao i kod gangrena, uzima se briz kanala korena zuba, koji se šalje na bakteriološku analizu. Dobijeni rezultati omogućiće primenu odgovarajuće terapije i garantovaće dobijene rezultate. Pored savremene aparature u ordinaciji koristimo i najkvalitetnije materijale za punjenje kanala korena (AH Plus).