iTOP intsrukcije oralne higijene

bg112

Untitled-a1iTOP predstavlja novi pristup održavanju oralne higijene. Zapravo, iTOP ili “Individual oral prophylaxis training” predstavlja pristup koji obuhvata obuku svakog pojedinačnog pacijenta o pravilnim načinima pranja zuba kao i o najboljim pomagalima koje se koriste u tom procesu.

iTOP predstavlja obuku pravilne oralne higijene kao i pravu motivaciju za njeno svakodnevno sprovođenje. Ukratko: iTOP predstavlja održivu oralnu higijenu za života!

Koncept iTOP-a se sastoji od tri modula – Osnovnog, Naprednog i Top nivoa i dizajniran je za sve doktore stomatologije. Svaki od ovih nivoa zahteva obnavljanje kursa kroz koji je svaki polaznik obavezan da prođe jednom godišnje. Na taj način se osigurava da stomatolozi, koji obučavaju svoje pacijente po ovim principima, ostanu u toku sa najnovijim saznanjima iz oblasti održavanja oralne higijene.

Kako ordinacija MojStomatolog veliku pažnju poklanja efikasnoj oralnoj profilaksi, to je od 2014. godine osoblje ordinacije akreditovano da pruža obuku pacijentima po iTOP principima.

iTOP obuka se zasniva, kaošto je rečeno,na pojedinačnoj obuci tj.obuci 1 na 1. Sama obuka obuhvata četiri dela, i to:

  1. kratko predavanje o načinu nastanka kvara zuba, karakteristikama dobre četkice za zube, ulozi pasti za zube kao i tečnosti za ispiranje usta,
  2. video prezentacija o tehnici pranja zuba i upotrebi interdentalnih četkica,
  3. praktično prikazivanje (hands-on) tehnike pranja zuba uz nadzor stomatologa i merenje interdentalnih prostora i
  4. kontrolni pregled nekoliko dana nakon obuke. U ovoj poseti pacijent pokazuje tehniku pranja, kada se vrše, ukoliko za to imapotrebe, korekcije i ispravljaju sve nedoumice.

Ukoliko želite da saznate nešto više o iTOP-u i najnovijim principima održavanja oralne higijene, slobodno nas kontaktirajte i zakažite obuku.