Decija i prevetivna stomatologija

Dečija stomatologija vodi brigu o zdravlju usta i zuba dece, od rođenja pa do njihove 18. godine. U tom periodu odigravaju se najvažnije faze razvoja deteta. Samim tim, taj period obeležava i mnogobrojne promene u predelu usta i lica.

Stomatolog, pored dobrog stručnog znanja, mora dobro poznavati i psihofizičke karakteristike deteta. Tako, na primer, on ne može očekivati od male dece da će ona razumeti i prihvatiti neku intervenciju, pa samim tim i ne može očekivati njihovu saradnju. Zbog svega ovoga, rad sa decom je dosta specifičan i zahteva punu posvećenost, kako stomatološkog tima sa jedne strane tako i roditelja sa druge. U ordinaciji MojStomatolog prijatnim pristupom svakom detetu i upotrebom proverenih i kvalitetnih materijala za zalivanje fisura osiguravamo prijatan boravak najmlađih pacijenata kao i kvalitet sprovedenih intervencija.

Zalivanje fisura predstavlja preventivnu intervenciju kojom se sprečava nastanak karijesa na griznoj površini bočnih zuba. U toku ove intervencije, površina zuba se premazuje specijalnim materijalom namenjenim za ove svrhe. Nakon vezivanja, ovaj materijal, tokom vremena, oslobađa fluor i na taj način sprečava nastanak i razvoj karijesa. Ovaj materijal postavlja se samo na bočnim zubima i to na zdravim molarima. Zapravo, on se postavlja na onim mestima na kojima postoji najveća verovatnoća da se razvije kvar zuba, a to su fisure molara. Uzimajući u značaj prvog stalnog molara, to se roditeljima savetuje da svojoj deci obavezno zaliju fisure ovih zuba i to odmah nakon njihovog izbijanja.

Ukoliko želite da saznate nešto više o stomatološkim problermima koji se mogu javiti kod dece, pogledajte deo našeg bloga posvećen ovoj temi.