Najskodljivija zanimanja i profesije

pok011Uticaj različitih profesija po naše zdravlje je drugačiji. Iako se prilikom odabira profesije u ranim godinama obrazovanja retko osvrćemo na njihov uticaj na naše zdravlje, možda treba uzeti i to u obzir. Naime, neke profesije i zanimanja su škodljivija po zdravlje od drugih. Kuvar koji dobar deo dana provede u kuhinji ima manje šanse da ugrozi svoje zdravlje od, recimo, rudara.

Engleski Biznis insajder (Business Insader) je napravio listu profesija koji su najštetniji po Vaše zdravlje. Kao bazu podataka uzeo je podatke iz američke Mreže za opis delatnosti (www.onetonline.org), gde se mogu naći detaljni opisi 974 profesije. Kao pokazatelje uticaja na zdravlje ljudi uzeto je šest faktora, i to:

– Izloženost kontaminiranim materijalima,
– Izloženost oboljenjima i infekcijama,
– Rizik od manjih povreda, opekotina, ujeda i uboda,
– Vreme provedeno u sedenju.

Poslednji faktor je uzet uzimajući u obzir da brojne studije pokazuju da dugi periodi inaktivnosti (sedenja) skraćuju životni vek. Faktori su ocenjivani skorom od 0 do 100, gde veći broj ukazuje na veći (štetni) uticaj na zdravlje ljudi.

Na kraju je sastavljen spisak od 27 profesija koje najviše (negativno) utiču na zdravlje osoba koje se njima i bave. Dobijena lista izgleda ovako:

24. Radiolog,
24. Operator na pećima za obradu ruda i metala,
24. Balzamist (osobe koje se bave balzamovanjem ljudskih ostataka),
24. Lift serviser,
23. Tehnolog nuklearne medicine,
22. Majstor za frižidere,
21. Sestra na intezivnoj nezi,
19. Operater na bušotini za gas i naftu,
19. Operater u hemijskim postrojenjima,
17. Tehničar i lekar hitne pomoći,
17. Operater velikih rudarskih mašina,
16. Serviser peći, pećnica, kotlova i bojlera koje koriste vatrostalne materijale,
15. Radnik gradske čistoće,
14. Tehničar u nuklearnoj elektrani,
12. Tehničar i serviser medicinskih uređaja i aparata,
12. Pilot, kopilot i avio inženjeri,
11. Radnik na bušotini za naftu i gas, (more…)

Posted:

Britanski stomaolog zarazio svoje pacijente HIVom?

gsy221Prema pisanju Dental Tribuna jedan britanski stomatolog suspendovan je u junu na 18 meseci zbog sumnji da nije poštovao standarde o bezbednosti i zdravlju svojih pacijenta. Kao posledica njegovog nemara postoji mogućnost ih je zarazio opasnim virusima i infekcijama.

Sumnja se da ovaj zubar nije dobro čistio svoje instrumente, kao i da je koristio pojedine čiji je rok istekao pre 20 godina. Koristio je više puta iste igle i druge stomatološke instrumente, čime je izazvao ovu veliku paniku među Britancima. Tamošnja javnost je u strahu da je čak 22.000 ljudi zaraženo HIV virusom, tako da će testiranje biti obavljeno na svima onima koji su bili pacijenti ovog zubara iz Notingema u poslednje 32 godine. Oni će biti podvrnuti testovima i na ostale viruse koji se prenose putem krvi, među kojima su hepatitis B i C.

Neki izvori tvrde da je oko 160 ljudi izloženo “ozbiljnom riziku“ od zaraze opasnim, a često i smrtonosnim virusima. Zdravstvene službe i hitna pomoć su pripremljene na zbrinjavanje mase zabrinutih bivših bolesnika, dok će pojedini lekari pokušati da stupe u kontakt sa svima kako bi bila sprečena veća katastrofa.

Ovakve situacije se uvek mogu desiti i kod nas. Ipak, treba imati u vidu da se pridržavanjem jednostavnih pravila i postupaka ovo može lako izbeći. Ovi postupci podrazumevaju upotrebu materijala za jednokratnu upotrebu (špricevi, igle, rukavice), dobro mehaničko i hemijsko čišćenje instrumenata) i dezinfekcija radnih i drugih površina u ordinaciji

Ordinacija MojStomatolog sa ponosom ističe da veliku pažnju pridaje kontroli sterilnosti radnog mesta (detalje možete videti ovde). Ove postupke sprovodimo kako bi smo zaštitili nas kao i sve našepacijente.

Posted:

Alpha Premium popusti

hq2Ordinacija MojStomatolog je, u saradnji sa Alpha Bankom, svojim pacijentima i korisnicima Alpha Premium platnih kartica omogućila dodatnu pogodnost: ALPHA PREMIUM POPUST!

Ukoliko ste korisnik neke od Alpha Premium platnih kartica: Dina Debit, Visa Electron Enter, MasterCard Enter, Dina Credit, Visa Classic, Visa Benefit, Visa Gold, MasterCard, MasterCard Standard i Visa Business, od sada možete ostvarivati popuste na sve usluge koje pruža ordinacija MojStomatolog

Za sve dodatne informacije postite nas ili nas pozovite na broj telefona 011 31 32 508 kao i 062 849 07 87.

Posted:

Alveolitis - zasto boli rana nakon vadjenja zuba

Alveolit ili alveolitis predstavlja poremećaj zarastanja rane nakon vađenja nekog zuba. Iako on za stomatologe ne predstavlja veliki problem za rešavanja, alveolit je jedna od najneprijatnijih komplikacija koje može zadesiti pacijenta. Karakteriše se jakim bolovima i velikom osetljivošću, kako na pritisak tako i na termalne nadražaje.

kd12U luiteraturi poznat kao i „dry socket“, ovaj problem na sreću nije toliko često zastupljen jer se javlja se u oko 2% slučajeva. Češće se javlja nakon vađenja gornjih zuba; češći je kod muškaraca, a od godišnjih doba, najčešće se javlja u proleće.

Ova promena najčešće se javlja dva do tri dana nakon vađenja zuba. Što se tiče kliničke slike, najupečatljivija promjena je, pored intezivnog bola, odsustvo normalnog koaguluma. Alveola (mesto gde je nekada bio zub) je ispunjena ili slabim, sivim koagulumom (ugruškom) koji neprijatno miriše ili je čak i potpuno prazna. Upravo ova činjenica objašnjava zašto je ovo veoma bolna komplikacija. Kako se u zidovima alveole nalaze nervni završeci, to će oni, ukoliko ne budu bili pokriveni koagulumom (zamislite ga kao jedan topli ogrtač), biti veoma nezadovoljni svojim položajem u spoljašnjoj sredini pa će vas konstatno podsećati (u vidu bola) da im mesto nije tamo.

kd11Ono što je najbitnije za alveolitis jeste da on NE predstavlja infekciju te se samim tim ne treba preba odnositi kao prema jednoj. Alveolitis je u suštini poremećaj u stvaranju zdravog koaguluma. Zašto se ovo događa još se u potpunosti ne zna. Postoje neke teorije o poremećaju cirkulacije u alveoli ali ni jedna od ovih teorija nije u potpunosti potvrđena.

Upravo zbog toga što se u potpunosti ne zna uzrok alveolita, samim tim se ne mogu ni preduzeti mere kojima bi smo sprečili nastanak alveolita. Međutim, pri vađenju zuba uvek treba zub ukloniti sa što manje trauma po kost i okolna meka tkiva. Tada se smanjuje mogućnost da dođe do poremećaja krvavljenja (što je neophodno pri obrazovanju normalnog koaguluma) jer se većina teorija oslanja da je upravo to uzrok alveolita.

kd13Kao što je već rečeno, alveolitis predstavlja poremećaj organizma da stvori u datom trenutku normalan koagulum. Zbog toga je i terapija usmerena u dva pravca. Prvo, terapijom ublažavamo bol pacijentu. Drugo, aplikovanjem odgovarajućih lekova potpomažemo organizmu da stvori koagulum. Naravno, sve ove intervencije, a to će reći: uklanjanje “lošeg” koaguluma, ispiranje alveole, provociranje krvavljenja (zarad stvaranja novog koaguluma) kao i postavljanje medikamenata, sve one se rade pod anestezijom.

Posted:

Zub pod otokom se vadi!!!

Iako prisustvo otoka oko zuba nije kontraindikacija, postoji bojazan mnogih pacijenata (a i lekara) da se ovakvi zubi ne smeju vaditi dok se otok ne povuče. Zbog ovako pogrešne slike, treba objasniti principe zašto i kada se ovi zubi mogu i trebaju vaditi.

hsgsywg2Otok zuba, koji ima zubno poreklo (postoje otoci koji nisu uzrokovani procesima u zubu), ne predstavlja ništa dugo do kolekcije gnoja koja se najčešće nalazi oko vrha korena zuba. Ovaj gnoj je nastao kao rezultat prodora bakterija sa površine zuba (kvar) preko pulpe zuba. Ovaj stadijum označava se kao pulpitis i, ukoliko se ne leči, dovodi do odumiranja pulpe zuba i širenja bakterija van zuba. Upravo tada dolazi do nastanka i akumulacije gnoja oko korena zuba. Kolekcija gnoja je u nivou kosti (kada nije vidljiv golim okom) sve do onog trenutka kada probije površinu kosti (ova faza je veoma bolna) i kada otok postaje vidljiv. Gde će se otok pojaviti, zavisi od više faktora, pa se tako on može pojaviti kako unutar usne duplje, tako i van nje.

Lečenje ovakvih stanja samo antibioticima je malo efikasan metod. Ovo se objašnjava time da je kost slabo prokrvljeno tkivo. Kako se oralno uzet antibiotik širi organizmom putem krvi, to se u kosti ne može dostići efikasna koncentracija antibiotika. Samim tim uzimanje antibiotika dovodi do smanjenja otoka, ali ovakva terapija ima veliki rizik od stvaranja sojeva bakterija otpornih na antibiotike. Sa druge strane,sam uzrok otoka ostaje netaknut, što dovodi do vraćanja otoka nakon prestanka antibiotkse terapije.

bcjs6423Jedan od osnovnih principa u medicini i hirurgiji izražen je u latinskoj izreci „Ubi pus, ibi evacua“, što u prevodu znači: gde ima gnoja, treba ga ukloniti. Ovaj princip se primenjuje i u stomatologiji, pa prema tome kod postojanja otoka treba izvršiti evakuaciju gnoja. Ovo se može postići na dva načina: incizijom i vađenjem zuba. Incizija predstavlja postupak pravljenja malog reza kože ili sluzokože u cilju pristupa gnojnoj kolekciji. Kako se ovaj postupak ne može uvek odraditi, to se smatra da je vađenje zuba najbolji način rešavanja otoka zuba. Vađenjem zuba uklanja se uzrok nastanka istog i ostvaruje se slobodan prolaz za gnoj.

Vađenje zuba se ne preporučuje samo u onim situacijama kada se zbog otoka ne može aplikovati anestezija, dok seu svim drugim slučajevima može slobodno pristupiti intervenciji.

Zato, uradite sve da do otoka ne dođe, a ako se to ipak desi, budite sigurni da je vađenje zuba najbolji način da se on ukloni.

Posted: