Zasto zubi bole kada jedemo slatko?

Svi uživamo u kockici šokolade ili parćetu dobre torte. Ipak, ima ljudi koji, iako vole dobar „sladak“ zalogaj, imaju neželjene reakcije svojih zuba kada stave nešto slatko u usta. Ovi problemi najviše se ogledaju u vidu oštrih bolova koji traju taman toliko koliko je i zalogaj u ustima.

Razlog ove pojave nije uvek postojanje kvara zuba. Šta više, ova pojava se često sreće kod ljudi kojima su zubi savršeno zdravi. Pa šta je onda uzrok? Glavni „krivac“ za ovakvu pojavu bola jeste anatomska struktura delova zuba i to pre svega dentina.

ei02Dentin, koji se nalazi oko puple (živca) zuba, normalno je prekriven sa gleđi. U nekim slučajevima, zbog različitih okolnosti (kao što su parodontopatija, klinaste erozije i sl.), može doći do ogoljavanja dela dentina tj. dolazi do kontakta dentina sa spoljanom sredinom. Ovo se najčešće dešava tamo gde je gleđ najtanja, a to je predeo zuba oko gingive. Struktura dentina je takva da se u njemu nalazi veliki broj sitnih kanalića (tubula). Ovih tubula ima u predelu vrata i do 50.000 po cm2 i u njima se nalazi dentinska tečnost. Tečnost u kanalićima je na jednom kraju u kontaktu sa (u ovom slučaju) spoljnom sredinom, dok je sa druge strane u kontaktu sa ćelijama koje se nalaze u zubnoj pulpi. Oko ovih ćelija nalaze se i u bliskom kontaktu su nervni završeci. Upravo ova veza omogućava sprovođenje stimulansa iz spoljne sredine koje dovode do stvaranja impulsa u nervima tj. do osećaja bola. Kako tečnost u kanalićima reaguje na fizičke i hemijske nadražaje iz spoljne sredine, to će upravo takvi nadražaji i dovoditi do osećaja bola. Zbog svoje hidrodinamičke aktivnosti, prilikom npr. termalnih nadržaja, dolazi do kretanja tečnosti ka spoljnim otvorima (prema spoljašnjoj sredini). Ovo dovodi do uvlačenja ćelija koje se nalaze na drugom kraju u kanaliće i do stvaranja impusla bola koji se prenosi nervnim završecima.

Kada su u pitanju slatkiši, mehanizam nastanka bola ogleda se u tome što slatka hrana predstavlja hipertoničan rastvor. Drugim rečima, ovaj rastvor je prezasićen ugljenim hidratima i zbog toga teži da upije dodatnu vodu. Zbog toga dolazi do „usisavanja“ vode iz dentinskih tubula i do posledičnih bolnih senzacija.

Na kraju bih ponovio da pojava bola u situacijama kada jedete slatko označava da negde imate „eksponirani“ dentin. Ovo može, a ne mora da znači da imate kvar zuba. Upravo zbog toga vam preporučujem da ipak posetite stomatologa.

Prijatan zalogaj!

Posted:

Sok od pomorandze i pasta za zube

oa112Ako volite sok od pomorandže i ako ste ikada probali da ga pijete neposredno nakon pranja zuba, sigurno ste zapamtili da se onaj slatki ukus vašeg omiljenog pića pretvorio u nešto veoma gorko. Ako ste se pri tome pitali zašto uopšte dolazi do te pormjene, onda ćete upravo dobiti odgovor na to pitanje.

U nastanku ukusa učestvuju čulna telašca, koja se nalaze na površini jezika. Tih telašaca ima oko 5.000 i neravnomerno su raspoređena po površini jezika. Njihova uloga je da prepoznaju 5 različitih ukusa: slatko, slano, gorko, kiselo i umami. Svako od ovih telašaca specijalizovano je za
određen ukus i samo njega može detektovati.. Nekada se verovalo da se ukus slatkog detektuje samo na vrhu jezika, slanog i kiselog sa strane dok se ukus gorkog registruje na bazi jezika. Ipak, ovakvo shvatanje je dokazano kao netačno. Danas se zna da se svi ukusi registruju po čitavoj površini jezika.

oa113Drugi faktor koji utiče na promenu ukusa nakon pranja zuba jesu same paste za zube. Naime, četiri glavna sastojka paste za zube su: voda (koja daje odgovarajuću konzistenciju pasti), abrazivna sredstva (koja služe za skidanje naslaga sa zuba), fluor (koji služi za prevenciju kvarova) i deterdžent (koji olakšava uklanjanje ostataka hrane). Kao najčešći deterdžent koristi se natrijum lauret sulfat (NLS) . Ovo jedinjenje se koristi i u drugim proizvodima za ličnu higijenu, kao što su šamponi, kupke, sapuni i sl. Upravo je NLS odgovarn za promenu ukusa kada se nađe u ustima.

Mehanizam promene ukusa zasniva se na činjenici da NLS inhibira čulna telašca koja detektuju slatko. Pored ovog efekta, NLS uništava fosfolipide, koji se nalaze u našim ustima. Kako fosfolipidi igraju važnu ulogu u inhibiciji gorkog ukusa, to njihovim uništavanjem gorki ukus dolazi do punog izražaja. Konbinacija ova dva efekta, smanjenja osećaja slatkog i pojačavanje osećaja gorkog, dovodi se do onog veoma gorkog ukusa koji imate u ustima kada popijete sok od pomorandže neposredno nakon pranja zuba.

Posted: