Redovna sanitarna inspekcija

df001Dana 05.02.2016-te u ordinaciji MojStomatolog izvršen je redovan sanitarni nadzor. Ovim nadzorom potvrđeno je da su higijensko-sanitarni uslovi u našoj ordinaciji na najvišem nivou i da se poštuju sve zakonske regulative.

Prenosimo deo izveštaja sanitarnog inspektora:

“Predmet sanitarnog nadzora: redovan sanitarni nadzor (kontrola sanitarno-higijenskog stanja; imunizacija protiv hepatitisa B; DDD; Zakona o zabrani pušenja).

Sanitarnim nadzorom je utvrđeno:

Utvrđeno je da se opšta higijena prostorija redovno i dobro održava. Za dezinfekciju koristi se: “Eurosept”; za radne površine “Asepsol”; za podove “Bactil 3D”;za borere “Orolin”; za površine nakon pregleda pacijenata “Bevisto sept vipes” (maramice za dezinfekciju).

U ordinaciji se rad odvija od 8-12 i 17-20 časova. Lična higijena zaposlenog stomatologa je dobra. Vaksinisan je protiv hepatitisa B. Na uvid je dat vakcinacijski karton.

Za sterilizaciju instrumenata obezbeđeni su autoklav i suvi sterilizator. Kontrola efikasnosti obavljene sterilizacije se sprovodi (test trake). Na uvid je data knjiga kontrole.

Pored umivaonika su obezbeđena sredstva za pranje i sušenje ruku.

Otpadne materije se odlažu na higijenski način. za igle i druge oštre predmete postoji mali kontejner iz kojeg je onemogućeno rasipanje, a ostali materijal se pakuje u PVC kese. Konačnu dispoziciju medicinskog otpada vrši Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” (na uvid je dat Ugovor o pružanju usluga upravljanja otpadom).

U toku nadzora nije primećeno prisustvo insekata i drugih štetočina. Prweventivna DDD se sprovodi. Na uvid je data potvrda o izvršenoj dezinsekciji i deratizaciji “Zavoda za DDD – Visan” br 00733R od 08/2015 god.

Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu se sprovodi i poštuje.”

Posted:

Garancija ili ne

http://www.dreamstime.com/-image20120137Stomatološke usluge obuhvataju veliki dijapazon usluga, počevši od hirurških zahvata, kaošto su apikotomije, preko protetskih radova, recimo metalo-keramička krunica, pa sve do najčešćih interevncija, kao što su plombe. Cene ovih usluga variraju od ordinacije do ordinacije i na njih utiče više fakotra. Približavanjem standardima Evropske unije, raste i svest pacijenata o njihovim pravima kao potrošačima. Ovo dovodi do toga da sve veći broj pacijenata traži garanciju za brojne stomatološke zahvate

Pitanje garancije u stomatologiji se u ničemu ne razlikuje od istog pitanja u medicini. Naime, terapijska procedura u stomatologiji (npr. izrada i postavljanje metalo-keramičke krunice) nije i ne može biti lek za odgovarajući nedostatak oblika zuba. Kada se administrira jedan lek, on ima svoje dejstvo i, ukoliko je on dat prema načelima dobre kliničke prakse, on će delovati i sigurno će dati svoj rezultat. Čak i tada se ne može sa sigurnošću tvrditi da će lek uvek imati 100 procetno pozitivno dejstvo tj. da će sigurno izlečiti prvobitno stanje.

ii02Sa druge strane, uspeh terapisjke procedure ne zavisi samo od toga da li će se ona primeniti, već i od mnogih drugih faktora. Uzmimo za primer gore pomenutu metalo keramičku krunicu. Kada je stomatolog postavi na zub pacijenta, ona više nije pod njegovom kontrolom i na vek trajanja te krunice utiču brojni faktori, kojih možda ni doktor, a ni pacijent nisu svesni. Neki od tih faktora su: nepravilan zagriz pacijenta, noćno škrgutanje zubima, loše navike (npr. otvaranje pivskih boca zubima), gubitak susednih zuba i tome sl. Svi ovi faktori mogu uticati na dugovečnost krunice.

Upravo zbog ovih nepredviđenih faktora nerealno je očekivati od stomatologa da pruži garanciju za jednu terapijsku proceduru. To bi isto bilo kao kad bi od kardiohirurga očekivali da vam pruži garanciju za ugrađeni stent ili pajsmejker. Sigurno od njega nećete tražiti da vam ukloni stari i postavi novi ukoliko se ispostavi da prvi nije uspeo.

Jedina mogućnost jeste da stomatolozi daju garanciju svog proizvoda u idealnim uslovima. Ipak smatram da ni to nije rešenje. Primera radi, proizvođači automobila daju garanciju da njihov proizvod troši 4L/100 km, a koje vi nikada nećete postići jer ne vozite pod uslovima pod kojima je test rađen. Tako ni garancija na krunicu nikada ne bi važila, jer uslovi u vašim ustima nikada nisu idealni.

Zato, ako razmišljate da postavite krunicu ili vam pak treba neka druga stomatološka usluga, nemojte da vas ovaj tekst obeshrabri. Svaki stomatolog ima interes da vam napravi nešto što ćete nositi za života jer se svi stomatolozi drža pravila da je zadovoljan pacijent njegova najbolja reklama.

Posted:

Alveolitis - zasto boli rana nakon vadjenja zuba

Alveolit ili alveolitis predstavlja poremećaj zarastanja rane nakon vađenja nekog zuba. Iako on za stomatologe ne predstavlja veliki problem za rešavanja, alveolit je jedna od najneprijatnijih komplikacija koje može zadesiti pacijenta. Karakteriše se jakim bolovima i velikom osetljivošću, kako na pritisak tako i na termalne nadražaje.

kd12U luiteraturi poznat kao i „dry socket“, ovaj problem na sreću nije toliko često zastupljen jer se javlja se u oko 2% slučajeva. Češće se javlja nakon vađenja gornjih zuba; češći je kod muškaraca, a od godišnjih doba, najčešće se javlja u proleće.

Ova promena najčešće se javlja dva do tri dana nakon vađenja zuba. Što se tiče kliničke slike, najupečatljivija promjena je, pored intezivnog bola, odsustvo normalnog koaguluma. Alveola (mesto gde je nekada bio zub) je ispunjena ili slabim, sivim koagulumom (ugruškom) koji neprijatno miriše ili je čak i potpuno prazna. Upravo ova činjenica objašnjava zašto je ovo veoma bolna komplikacija. Kako se u zidovima alveole nalaze nervni završeci, to će oni, ukoliko ne budu bili pokriveni koagulumom (zamislite ga kao jedan topli ogrtač), biti veoma nezadovoljni svojim položajem u spoljašnjoj sredini pa će vas konstatno podsećati (u vidu bola) da im mesto nije tamo.

kd11Ono što je najbitnije za alveolitis jeste da on NE predstavlja infekciju te se samim tim ne treba preba odnositi kao prema jednoj. Alveolitis je u suštini poremećaj u stvaranju zdravog koaguluma. Zašto se ovo događa još se u potpunosti ne zna. Postoje neke teorije o poremećaju cirkulacije u alveoli ali ni jedna od ovih teorija nije u potpunosti potvrđena.

Upravo zbog toga što se u potpunosti ne zna uzrok alveolita, samim tim se ne mogu ni preduzeti mere kojima bi smo sprečili nastanak alveolita. Međutim, pri vađenju zuba uvek treba zub ukloniti sa što manje trauma po kost i okolna meka tkiva. Tada se smanjuje mogućnost da dođe do poremećaja krvavljenja (što je neophodno pri obrazovanju normalnog koaguluma) jer se većina teorija oslanja da je upravo to uzrok alveolita.

kd13Kao što je već rečeno, alveolitis predstavlja poremećaj organizma da stvori u datom trenutku normalan koagulum. Zbog toga je i terapija usmerena u dva pravca. Prvo, terapijom ublažavamo bol pacijentu. Drugo, aplikovanjem odgovarajućih lekova potpomažemo organizmu da stvori koagulum. Naravno, sve ove intervencije, a to će reći: uklanjanje “lošeg” koaguluma, ispiranje alveole, provociranje krvavljenja (zarad stvaranja novog koaguluma) kao i postavljanje medikamenata, sve one se rade pod anestezijom.

Posted:

Zeleni caj

eb22Kako jedna skorašnja studija pokazuje, ljudi koji redovno piju zeleni čaj imaju bolje stanje periodontalnog tkiva od onih koji to ne rade. Šta vise, ispitivanje je pokazalo da što se više čaja pije, to je i zdrastveno stanje mekih tkiva oko zuba bolje. Podsećanja radi, parodontopatija predstavlja hronično stanje koje se karakteriše zapaljenjem mekih tkiva i kosti koja se nalaze u okolini zuba. Ova zapaljenja takođe su povezana sa postojanjem drugih oboljenja, kao što su: oboljenja srca, ateroskleroza i dijabetes.

Studiju, koja je objavljena u američkom časopisu “Journal of Periodontology” (koji je, inače, naučni časopis Američkog udruženja periodontologa), vodio je Yoshihiro Shimazaki, sa Univerziteta Fukuoka u Japanu.

eb23Prema njegovim rečima “već dugo se spekulisalo da zeleni čaj ima mnoga lekovita svojstva, a kako većina nas, sa zadovoljstvom, uživa u ispijanju istog, moje kolege i ja smo želeli da istražimo uticaj ispijanja zelenog čaja na periodontalno zdravlje, pogotovo imajući u obzir vezu između periodontalnog i opšteg zdravlja”.

U istraživanje je bilo uključeno 940 muškaraca, starosti od 49 do 59 godina, i ono je pokazalo da muškarci koji redovno piju više zelenog čaja imaju bolje periodontalno zdravlje od onih koji to rade u manjim količinama. Ocenjivanje zdravlja periodontalnih tkiva vršeno je na osnovu tri negativna indikatora: dubine periodontalnog džepa, nivoa pripojne gingive i probe krvavljenja.

eb24Naučnici su otkrili da se svaki od ova tri indikatora poboljšava sa svakom šoljom zelenog čaja koja se popije u toku dana. Ovime se pokazala pozitivna povezanost između konzumacije zelenog čaja i poboljšanog periodontalnog zdravlja.

Kako bi pogoršanje ova tri indikatora bio znak povećanog zapaljenja, naučnici smatraju da zeleni čaj, preko antioksidanta katehina, deluje na sprečavanje parodontopatije. Kao i svi ostali antioksidanti, tako i katehin djeluje antiimflamatorno na zapaljenske procese u ustima, te time doprinosi usporenju procesa parodontopatije.

“Parodontolozi smatraju da je održavanje zdravih desni apsolutno kritično za održavanje telesnog zdravlja” ističe David Cochran, predjsednik Američkog udruženja periodontologa. “Upravo zbog toga je veoma važno pronaći jednostavan način da se unapredi periodontalno zdravlje, kao što je, na primer, redovno ispijanje zelenog čaja – nešto što je već znano da poseduje benefite po zdravlje čoveka”.

Posted:

Zub pod otokom se vadi!!!

Iako prisustvo otoka oko zuba nije kontraindikacija, postoji bojazan mnogih pacijenata (a i lekara) da se ovakvi zubi ne smeju vaditi dok se otok ne povuče. Zbog ovako pogrešne slike, treba objasniti principe zašto i kada se ovi zubi mogu i trebaju vaditi.

hsgsywg2Otok zuba, koji ima zubno poreklo (postoje otoci koji nisu uzrokovani procesima u zubu), ne predstavlja ništa dugo do kolekcije gnoja koja se najčešće nalazi oko vrha korena zuba. Ovaj gnoj je nastao kao rezultat prodora bakterija sa površine zuba (kvar) preko pulpe zuba. Ovaj stadijum označava se kao pulpitis i, ukoliko se ne leči, dovodi do odumiranja pulpe zuba i širenja bakterija van zuba. Upravo tada dolazi do nastanka i akumulacije gnoja oko korena zuba. Kolekcija gnoja je u nivou kosti (kada nije vidljiv golim okom) sve do onog trenutka kada probije površinu kosti (ova faza je veoma bolna) i kada otok postaje vidljiv. Gde će se otok pojaviti, zavisi od više faktora, pa se tako on može pojaviti kako unutar usne duplje, tako i van nje.

Lečenje ovakvih stanja samo antibioticima je malo efikasan metod. Ovo se objašnjava time da je kost slabo prokrvljeno tkivo. Kako se oralno uzet antibiotik širi organizmom putem krvi, to se u kosti ne može dostići efikasna koncentracija antibiotika. Samim tim uzimanje antibiotika dovodi do smanjenja otoka, ali ovakva terapija ima veliki rizik od stvaranja sojeva bakterija otpornih na antibiotike. Sa druge strane,sam uzrok otoka ostaje netaknut, što dovodi do vraćanja otoka nakon prestanka antibiotkse terapije.

bcjs6423Jedan od osnovnih principa u medicini i hirurgiji izražen je u latinskoj izreci „Ubi pus, ibi evacua“, što u prevodu znači: gde ima gnoja, treba ga ukloniti. Ovaj princip se primenjuje i u stomatologiji, pa prema tome kod postojanja otoka treba izvršiti evakuaciju gnoja. Ovo se može postići na dva načina: incizijom i vađenjem zuba. Incizija predstavlja postupak pravljenja malog reza kože ili sluzokože u cilju pristupa gnojnoj kolekciji. Kako se ovaj postupak ne može uvek odraditi, to se smatra da je vađenje zuba najbolji način rešavanja otoka zuba. Vađenjem zuba uklanja se uzrok nastanka istog i ostvaruje se slobodan prolaz za gnoj.

Vađenje zuba se ne preporučuje samo u onim situacijama kada se zbog otoka ne može aplikovati anestezija, dok seu svim drugim slučajevima može slobodno pristupiti intervenciji.

Zato, uradite sve da do otoka ne dođe, a ako se to ipak desi, budite sigurni da je vađenje zuba najbolji način da se on ukloni.

Posted: