Redovna sanitarna inspekcija

df001Dana 05.02.2016-te u ordinaciji MojStomatolog izvršen je redovan sanitarni nadzor. Ovim nadzorom potvrđeno je da su higijensko-sanitarni uslovi u našoj ordinaciji na najvišem nivou i da se poštuju sve zakonske regulative.

Prenosimo deo izveštaja sanitarnog inspektora:

“Predmet sanitarnog nadzora: redovan sanitarni nadzor (kontrola sanitarno-higijenskog stanja; imunizacija protiv hepatitisa B; DDD; Zakona o zabrani pušenja).

Sanitarnim nadzorom je utvrđeno:

Utvrđeno je da se opšta higijena prostorija redovno i dobro održava. Za dezinfekciju koristi se: “Eurosept”; za radne površine “Asepsol”; za podove “Bactil 3D”;za borere “Orolin”; za površine nakon pregleda pacijenata “Bevisto sept vipes” (maramice za dezinfekciju).

U ordinaciji se rad odvija od 8-12 i 17-20 časova. Lična higijena zaposlenog stomatologa je dobra. Vaksinisan je protiv hepatitisa B. Na uvid je dat vakcinacijski karton.

Za sterilizaciju instrumenata obezbeđeni su autoklav i suvi sterilizator. Kontrola efikasnosti obavljene sterilizacije se sprovodi (test trake). Na uvid je data knjiga kontrole.

Pored umivaonika su obezbeđena sredstva za pranje i sušenje ruku.

Otpadne materije se odlažu na higijenski način. za igle i druge oštre predmete postoji mali kontejner iz kojeg je onemogućeno rasipanje, a ostali materijal se pakuje u PVC kese. Konačnu dispoziciju medicinskog otpada vrši Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” (na uvid je dat Ugovor o pružanju usluga upravljanja otpadom).

U toku nadzora nije primećeno prisustvo insekata i drugih štetočina. Prweventivna DDD se sprovodi. Na uvid je data potvrda o izvršenoj dezinsekciji i deratizaciji “Zavoda za DDD – Visan” br 00733R od 08/2015 god.

Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu se sprovodi i poštuje.”

Posted: