Redovna sanitarna inspekcija

df001Dana 05.02.2016-te u ordinaciji MojStomatolog izvršen je redovan sanitarni nadzor. Ovim nadzorom potvrđeno je da su higijensko-sanitarni uslovi u našoj ordinaciji na najvišem nivou i da se poštuju sve zakonske regulative.

Prenosimo deo izveštaja sanitarnog inspektora:

“Predmet sanitarnog nadzora: redovan sanitarni nadzor (kontrola sanitarno-higijenskog stanja; imunizacija protiv hepatitisa B; DDD; Zakona o zabrani pušenja).

Sanitarnim nadzorom je utvrđeno:

Utvrđeno je da se opšta higijena prostorija redovno i dobro održava. Za dezinfekciju koristi se: “Eurosept”; za radne površine “Asepsol”; za podove “Bactil 3D”;za borere “Orolin”; za površine nakon pregleda pacijenata “Bevisto sept vipes” (maramice za dezinfekciju).

U ordinaciji se rad odvija od 8-12 i 17-20 časova. Lična higijena zaposlenog stomatologa je dobra. Vaksinisan je protiv hepatitisa B. Na uvid je dat vakcinacijski karton.

Za sterilizaciju instrumenata obezbeđeni su autoklav i suvi sterilizator. Kontrola efikasnosti obavljene sterilizacije se sprovodi (test trake). Na uvid je data knjiga kontrole.

Pored umivaonika su obezbeđena sredstva za pranje i sušenje ruku.

Otpadne materije se odlažu na higijenski način. za igle i druge oštre predmete postoji mali kontejner iz kojeg je onemogućeno rasipanje, a ostali materijal se pakuje u PVC kese. Konačnu dispoziciju medicinskog otpada vrši Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” (na uvid je dat Ugovor o pružanju usluga upravljanja otpadom).

U toku nadzora nije primećeno prisustvo insekata i drugih štetočina. Prweventivna DDD se sprovodi. Na uvid je data potvrda o izvršenoj dezinsekciji i deratizaciji “Zavoda za DDD – Visan” br 00733R od 08/2015 god.

Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu se sprovodi i poštuje.”

Posted:

Ručne vs električne četkice

fd011Pranje zuba poznato je ljudskom rodu od davnina. Ako se zna da su se prve četkice pojavile još u periodu pre nove ere, ljudi su imali dosta vremena da ovaj, svakodnevno korišćen, izum dovedu do savršenstva.

Od njihove prve pojave pa sve do danas, četkice za zube, kakve danas poznajemo, nisu se mnogo menjale. Dovoljno je i danas da odemo u prvi supermarket i da vidimo da su četkice za zube koje tamo nađemo više-manje iste. Duži štapić na čijem jednom kraju se nalaze pararelno postavljene dlake.

Jedini pomak u kontsrukciji i dizajnu čektica za zube desio se u Švajcarskoj 50-ih godina prošlog veka. Tada je dr Filipe-Gaj Vug (Philippe-Guy Woog) konstruisao električnu četkicu za zube. Iako su bile namenjene pacijentima sa ograničenim motornim sposobnostima kao i pacijentima koji su nosili ortodontske aparate (naročito fiksne), njihova upotreba nije se ograničila samo na ovu grupu. Danas postoje nekoliko vrsta ovih aparata, od kojih su najčešće četkice sa rotirajućim pokretima kao i četkica sa rotirajućim i oscilirajućim pokretima.

fd012

Kako su bakterije, koje se skupljaju na površini zuba u vidu plaka, izazivači zubnog kvara i gingivitisa, to je njihovo uklanjanje glavni cilj svake četkice. Upravo njihovo uklanjanje predstavlja osnovu prevencije oboljenja usne duplje.

Sada se postavlja pitanje koje su četkice efikasnije u uklanjanju bakterija sa površine zuba. Do danas je rađeno više ispitivanja da li su bolje ručne ili električne četkice za zube. Pretraživanjem ovih radova došlo se do zaključka da električne četkice sa rotirajućim i oscilirajućim pokretima bolje uklanjanju plak i u većoj mjeri smanjenju znakove gingivitisa, kako u kraćem tako i u dužem vremenskom periodu. Za razliku od ovih, električne četkice koje imaju samo rotirajuće pokrete nisu pokazale prednost u odnosu na ručno pranje zuba.

Zbog ovoga, kada se ovih dana budete dvoumili između električne i obične četkice, zapamtite jedno – šta god da uzmete, bitno je da ih koristite.

Posted: