Stručni tim stomatološke ordinacije MojStomatolog sačinjavaju iskusni i stručni profesionalci. Ekpertiza u svojim oblastima, briga o pacijentima, težnja ka perfekciji i želja za kontinuiranim usavršavanjem samo su neke od osobina našeg personala.

milos2

dr spec Miloš Radulović
specijalista oralne implantologije

Rođen 1980. godine u Podgorici. Nakon završene Srednje medicinske škole upisuje i završava Medicinski fakultet u Nišu – smer stomatologija, sa prosekom 8.14. Ovim stiče akademsko zvanje doktor stomatologije.

Godine 2011. upisuje Akademske specijalističke studije – smer oralna implantologija, na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Studije uspešno završava u roku sa prosečnom ocenom od 9.05, čime dobija titulu doktor stomatologije – specijalista

Učestvovao je na više od 20 stručnih kongresa, seminara i radionica, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

SARADNICI

vladimirt

doc dr spec Vladimir S. Todorović
specijalista oralne implnatologije

Rođen je 1981. godine u Beogradu, gde je završio Osnovnu školu i srednju Zubotehničku školu.

Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, a 2008. godine upisao je akademske specijalističke studije na modulu – Implantologija na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Odbranom specijalističkog rada u septembru 2010. godine stekao je naziv: Doktor stomatologije – specijalista.

2009/10. godine upisao je Doktorske studije na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Kliničku studiju u okviru doktorske disertacije sproveo je na Klinici za Oralnu hirurgiju, Stomatološkog fakulteta u Beogradu.

Član je međunarodnog udruženja implantologa (ITI – International team for Implantology) i Evropske asocijacije za oseointegraciju (EAO – European Association for Osseointegration)

vanjarai

dr Vanja Stojić
ortodont

Nakon završene srednje škole u Dalasu (Teksas, SAD) upisuje i 2011. završava Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,24. U ovom periodu imalaje funkciju Predsednika Studentskog parlamenta (2007.-2009.) kao i Studenta prodekana Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2009.-2010.).

2011. upisuje doktorske studije iz oblasti ortopedije vilica i svoja klinička istraživanja izvodi na Klinici za ortopediju vilica na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Član je mnogih stručnih udruženja, kao što su: European Orthodontic Society i Ortodonstkog udruženja Srbije.

Autor je više od 10 stručnih naučnih radova.


DSC_0188

dr spec Aleksandra Bošković
specijalista parodontologije i oralne medicine

Rođena u Beogradu 1962. Nakon završetka srednje škole upisuje Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Fakultet završava sa prosecnom ocenom 8.15.

Od 2001. godine upisuje specijalizaciju iz oblasti parodontologije i oralne medicine na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Učesnik je brojnih kako domaćih tako i stranih seminara.

bane

dr spec Branko Pejić
specijalista stomatološke protetike

Rođen 1968. godine. Nakon završene srednje škole 1987. godine upisuje Stomatološki fakultet u Sarajevu. 1992 godine prelazi na Stomatološki fakultet u Beogradu i završava ga 1994. godine.

1998. godine upisuje specijalističke studije i završava ih na VMA sa najvišom ocenom. Od 1994. do 2006. radi u Domu zdravlja “Savski venac”, a od 2006. počinje sa svojom privatnom praksom.

Učesnik je više naučnih skupova i predavanja, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.