Stručni tim stomatološke ordinacije MojStomatolog sačinjavaju iskusni i stručni profesionalci. Ekpertiza u svojim oblastima, briga o pacijentima, težnja ka perfekciji i želja za kontinuiranim usavršavanjem samo su neke od osobina našeg personala.

milos2

dr spec Miloš Radulović
specijalista oralne implantologije

Rođen 1980. godine u Podgorici. Nakon završene Srednje medicinske škole upisuje i završava Medicinski fakultet u Nišu – smer stomatologija, sa prosekom 8.14. Ovim stiče akademsko zvanje doktor stomatologije.

Godine 2011. upisuje Akademske specijalističke studije – smer oralna implantologija, na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Studije uspešno završava u roku sa prosečnom ocenom od 9.05, čime dobija titulu doktor stomatologije – specijalista

Učestvovao je na više od 20 stručnih kongresa, seminara i radionica, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.