Prva poseta

Rad sa decom ima mnoge specifičnosti i umnogome se razlikuje od rada sa odraslima. Pored anatomskih i morfoloških razlika, najprimetnije su razlike u psihi deteta i odraslih. Naime, stomatolozi ne mogu očekivati od dece da razumeju i shvate razlog i neophodnost stomatoloških intervencija.

jh7Da bi poseta Vašeg deteta bila prijatna za sve, napore trebaju uložiti kako stomatolozi, tako i roditelji i deca. Zaposleni u našoj ordinaciji znaju da od dece ne mogu očekivati shavatnje svrsishodnost posete. Zato su spremni da ulože maksimalni napor kako bi zadobili njihovo poverenje.

Dobra komunikacija svih učesnika – stomatologa, deteta i roditelja – predstavlja jedini način da se omogući prijatna poseta stomatologu. Ukoliko Vaše dete prvi put dolazi kod nas, to nam naglasite. Prve posete veoma su bitne kako bi dete dobilo naše poverenje i kako bi se sprečio nastanak budućih strahova i fobija od posete stomatologu. Sa detetom trebate pričati o poseti nekoliko dana pred dolazak i to uvek u pozitivnom svetlu. Takođe, trebate očekivati da prvih par poseta bude posvećeno detetovom upoznavanju stomatologa i ordinacije. Tek nakon par poseta može se pristupiti radu sa detetom. Upravo zbog ovoga, veoma je bitno da se dete dovede pre nego što se pojavi bilo kakav problem sa zubima.


usluge
kontakt
recnikizraza3 
grafanimacije