Kontrola sterilnosti radnog mesta

Zaposleni u ordinaciji MojStomatolog vode strogu kontrolu nad sterilizacijom instrumenata, radnog mesta (stolice), aparature kao i svih radnih površina. Činjenica da 2/3 infektivnih pacijenata (hepatitis B, C, D, HIV i sl) ne zna da je zaražena, navodi nas da se prema svakom pacijentu odnosimo kao prema mogućem izvoru infekcije. To radimo kako bi smo zaštitili kako sebe tako i druge pacijente.


podrazumeva čišćenje radne stolice i svih nasadnih uređaja (koje dolaze u kontakt sa pacijentima) nakon svakog pacijenta. Ovo se vrši antiseptičkim rastvorima (Clinell, Asepsol i sl.) kojim se omogućava uništavanje svih bakterija i virusa (HIV, HVB, HVC, E Colli, Salmonella, Listeria…).

podrazumeva da se za svakog pacijenta koriste sterilni instrumenti za pregled i rad u ustima. Ovo se postiže time što se nakon svake upotrebe ovi instrumenti prvo mehanički čiste a zatim sterilišu suvim vazduhom (120° u periodu od 4 sata) ili vodenom parom pod pritiskom (autoklavom najnovije generacije). Ovaj proces sterilizacije uništava sve vrste mikro-organizama.

podrazumeva, kao i kod radnog mesta, čišćenje antiseptičkim rastvorom nakon svakog pacijenta. Ovo se vrši antiseptičkim rastvorima (Clinell, Asepsol i sl.) kojim se omogućava uništavanje svih bakterija i virusa (HIV, HVB, HVC, E Colli, Salmonella, Listeria…).

podrazumeva čišćenje poda i drugih površina koje ne dolaze u direktan ili indirektan kontakt sa pacijentima. Kako u suštini ove površine ne mogu biti i nisu sterilne, njihovo održavanje se odnose na njihovo čišćenje na kraju svakog radnog dana.

predstavlja najbitniji vid zaštite, kako pacijenata od stomatologa tako i stomatologa od pacijenata, a podrazumijeva upotrebu zaštite za oči (naočare), nos i usta (maska) i ruke (rukavice). Pored ovoga stomatolog pre kontakta sa pacijentom i postavljanja rukavica OBAVEZNO pere ruke antibakterijskim sapunom.


usluge
kontakt
recnikizraza3 
grafanimacije