Izbeljivanje zuba hlorom?

Svakodnevnom konzumacijom „obojenih“ namirnica, gdje spadaju kafa, koka-kola, vino i čaj, stvaramo razna prebojanja na površini i u strukturi naših zuba. Upravo zbog toga je dobar deo stomatološke i kozmetičke industrije usmeren ka produktima koji uklanjaju ova prebojenja. Procenjuje se da je samo u 2012. godini promet preparata za izbeljivanje zuba dostigao nivo od 380 miliona dolara.

dp01

Kao aktivna supstanca u većini ovih preparata koristi se vodonik ili karbamid peroksid. Ova dva jedinjenja imaju sposobnost da u kontaktu sa organskiom materijom oslobađaju slobodni kiseonik. Tako oslobođeni kiseonik deluje na veze između molekula unutar organske materije i na taj način ih menja. Promenjene veze utiču na transparetnost organske materije (čiatjte mrlje) i dovodi do toga da postaju nevidljive. Tako se one gube, a boja zuba postaje belija.

dp02

Kako je za prosečnu terapiju izbeljivanja, uz upotrebu srednjih koncentracija gorepomenutih aktivnih supstanci, potrebno i do 15 dana, to su naučnici pokušavali da pronađu još neke, možda efikasnije, supstance koji bi mogli koristiti u ove svrhe. Tako se, u jednim od predhodnih brojeva Journal Of Dentistry, pojavo rad u kojem su istraživači ispitivali efekte izbeljivanja hlor dioksida sa drugim supstancama za izbeljivanje zuba.

Istraživanje, koje je rađeno na Univerzitetu u Liverpulu, pokazalo je da je hlor dioksid mnogo efikasniji u izbeljivanju zuba u odnosu na druge supstance. Ova efikasnost se odnosi kako na brzinu izbeljivanja tako i na nivo beline koje se dobija ovim postupkom.

Chlorine form Periodic Table of Elements - 3d madeIpak ostaje da se utvrdi da li ova aktivna supstanca može štetno delovati na zdravlje ljudi. U Evropskoj uniji ova supstanca nosi oznaku da je oksidirajuća, toksična, štetna po okolinu kao i da je korozivna. Sa druge strane, Američka agencija za zaštitu životne sredina (EPA) izdala je svoj izveštaj po kojem ova supstanca nema uticaj na zdravlje ljudi.

Kako ovakve nesuglasnosti nisu retka pojava u propisima u Evropi i Americi, to nam ostaje samo da čekamo dok se ne urade dodatna ispitivanja koja će potvrditi jednu ili drugu stranu. Do tada nam ostaje da peremo zuba i, ako želimo da ih učinimo blistavo belim, da koristimo dosadašnje preparate.

Posted:

Fiberglas kočići

Veliki broj pacijenata javljaju se stomatološkoj ordinaciji jer su im od jednog ili više zuba ostali samo „okrnjci“, tj. da su ti zubi izgubili dobar deo krune zuba (vidljive deo zuba).

addb111Uzroci ovoga mogu biti različiti, ali to ne utiče na njihov tretman i eventualnu sanaciju. Iako je vađenje ostatka zuba moguće rešenje, uvek treba imati na umu da ono nije i jedino. Ukoliko se ispune neki uslovi, kao što su: da se ostatk zuba i dalje nalazi makar malo iznad nivoa gingive i da na vrhu korena zuba ne postoje veći procesi, koji se ne mogu izlečiti, onda se takav zub može spasiti i nadograditi.

Uzroci ovoga mogu biti različiti, ali to ne utiče na njihov tretman i eventualnu sanaciju. Iako je vađenje ostatka zuba moguće rešenje, uvek treba imati na umu da ono nije i jedino. Ukoliko se ispune neki uslovi, kao što su: da se ostatk zuba i dalje nalazi makar malo iznad nivoa gingive i da na vrhu korena zuba ne postoje veći procesi, koji se ne mogu izlečiti, onda se takav zub može spasiti i nadograditi.

Nadogradnja ovakvog zuba odvija se u tri faze.
– Prva faza podrazumeva dobru pripremu zuba. Ovo znači da se zubu mora prvo, ukoliko već nije, izvaditi živac i napuniti kanal korena. Ukoliko postoji neki proces na korenu zuba, on se mora izlečiti.
aolw112– U drugoj fazi, nadograđuje se zub tako da ima izgled brušenog zuba. U ovom procesu mogu se primeniti dve metode. Prva, tradicionalnija i više zastupljena, jeste izrada livene nadogradnje. Stomaolog, u saradnji sa zubnim tehničarem, pravi od livenog metala strukturu koja se sastoji od dela koji ulazi u kanal korena i dela koji je iznad njega i ima oblik brušenog zuba. Ovako dobijena struktura cementira se u zub. Druga mogućnost je postavljanje i cementiranje kočića od fiber-glasa (FRC kočići) u kanal korena zuba. Ovi kočići pojavili su se u predhodnih desetak godina. Za razliku od livenih nadogradnji, FRC kočići imaju nekoliko prednosti. Najveća od njih ogleda se u sličnom stepenu elastičnosti u poređenju sa prirodnim zubom. Ovo je vrlo bitno, jer se zub u toku žvakanja blago savija. Za razliku od livenih nadogradnji, FRC kočići se savijaju zajedno sa zubom, dok kod livenih nadogradnji ova savijanja mogu dovesti do loma zuba (usled krutosti metala). Druga velika prednost ovih kočića ogleda se u njihovoj estetici. FRC kočići su izgrađeni od transparetnih materijala koji, za razliku od metala, propuštaju svjetlost i tako doprinose boljoj estetici.
– Treća faza nadogradnje zuba obuhvata izradu protetskog rada tj. krunice. One se mogu izrađivati od kombinacije metala i keramike ili od čiste keramike. U ovom drugom slučaju dolazi do punog izražaja estetske vrijednosti FRC kočića, jer njihova transparetnost doprinosi boljem estetskom učinku nadograđenog zuba.

Zato, sledeći put kada posetite vašeg stomatologa slobodno ga pitajte koje vam sve mogućnosti može ponuditi za rešavanje ovog, ali i bilo kog drugog problema.

Posted: